Щенки помет-Е 17.07.2018


Щенки помет-Е     17.07.2018

    Wurf-E

1.Eger Darbinis Dratas  ROA 3255 ÐžÑ‚ец 17.07.2018

2.Edjin Darbinis Dratas  ROA 3256 ÐœÐ°Ñ‚ÑŒ 17.07.2018

3.Erona Darbinis Dratas ROA 3257 ÐœÐ°Ñ‚ÑŒ 17.07.2018

4.Eva Darbinis Dratas      ROA 3258 ÐœÐ°Ñ‚ÑŒ 17.07.2018

5.Era Darbinis Dratas       ROA 3259 ÐœÐ°Ñ‚ÑŒ 17.07.2018